เงื่อนไข และข้อกำหนด

1. คำสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อได้ตามขั้นตอนการสั่งซื้อล่าสุดในเว็บไซต์ จากนั้นยืนยันสรุปรายการสินค้าตามคำสั่งซื้อทั้งหมด ชำระเงิน และแจ้งการชำระเงิน การสั่งซื้อจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนั้นลูกค้าจะต้องแจ้งข้อมูลการส่งมอบที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ชื่อ ที่อยู่ในการส่งมอบ ข้อมูลการติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกลูกค้าจำเป็นต้องใส่ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน รหัสผ่านเป็นรหัสส่วนตัวเฉพาะสำหรับผู้ใช้งานเท่านั้น รายการสินค้าที่แสดงนั้นขึ้นอยู่ว่าจะมีสินค้าหรือไม่ หากไม่มีสินค้า CCDD ตกลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง (วันทำการ-ตามเวลาที่กำหนด-ขึ้นอยู่กับว่ามีสินค้าในคลังหรือไม่) CCDD ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบตามคำสั่งซื้อ

2. ราคา

CCDD สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

3.การยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า

CCDD จะจัดส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อทุกครั้งอย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งมาจะถือว่าได้รับการยอมรับหลังจากที่หน่วยบริการลูกค้าออนไลน์ของ CCDD ได้ตรวจสอบแล้วเท่านั้น ในบางกรณี CCDD อาจจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า CCDD สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อหากลูกค้าไม่สามารถยืนยันรายละเอียดของธุรกิจของเขาหรือเธอได้ หรือไม่สามารถจ่ายชำระภายใน 15 วันได้

4. การขอคืน หรือเปลี่ยนสินค้า

กรุณาตรวจสอบที่หน้า FAQ คลิ้กที่นี่ 

5. รายละเอียดส่วนบุคคล

CCDD สงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มาหรือข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้โดยฟังก์ชั่นเฉพาะที่ใช้ได้บนเบราเซอร์ของลูกค้า (เช่นCookies หรือ ActiveX) ช่วยให้ CCDD ดำเนินการส่งมอบ, ปรับปรุงคุณภาพของบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ลูกค้ายินยอมให้ CCDD ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการและข้อเสนอพิเศษ หรือโปรโมชั่นต่างๆให้ในกรณีที่ลูกค้าสมัครรับจดหมายข่าว

CCDD ตกลงที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สามตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของฝรั่งเศส ฉบับวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1978 ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ซึ่งลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้โดยการติดต่อกับแผนกบริการลูกค้าออนไลน์ของ CCDD

6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า

หากมีคำถามใดๆลูกค้าสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าออนไลน์ของ CCDD ได้ สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการขายของเรา
สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บ

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ของ CCDD รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, และสิทธิบัตร การออกแบบกราฟฟิก, สินค้า, รูปภาพ และแผนผังทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ CCDD แต่เพียงผู้เดียว ลูกค้าที่มีเว็บไซต์ส่วนตัวมีสิทธิ์โพสต์ลิงค์ที่เชื่อมต่อโดยตรงมายังโฮมเพจของเว็บไซต์ของ CCDD ได้หากลูกค้าได้รับความยินยอมจาก CCDD ลิงค์ดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดข้อตกลงผูกพันชัดเจนใดๆ อย่างไรก็ตามลิงค์ทั้งหมดจะต้องถูกเอาออกไปหาก CCDD ร้องขอแม้ว่าจะเคยได้รับความยินยอมแล้วก็ตาม

8. การเป็นโมฆะ

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ถูกสั่งให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย, ข้อบังคับต่างๆ, หรือโดยคำพิพากษาของศาล เงื่อนไขและข้อกำหนดแห่งการขายอื่นๆ จะยังคงมีผลอยู่และบังคับใช้ได้ เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้ได้ตามระยะเวลาในการให้บริการที่ CCDD เสนอไว้ทางออนไลน์ CCDD สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. กฎหมายที่ใช้ปกครอง และอำนาจในการตัดสินคดี

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส การจัดการข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดแห่งการขายเหล่านี้จะใช้กฎหมายฝรั่งเศสและศาลฝรั่งเศสเท่านั้นที่มีอำนาจในการตัดสินคดี ข้อพิพาทใดๆ ระหว่าง CCDD และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพจะอยู่ตกอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีของศาลพาณิชย์ปารีส ไม่ว่าจำเลยจะมีจำนวนมากเพียงใด และ/หรือมีบุคคลที่สามเกี่ยวข้อง แม้ในการดำเนินคดีฉุกเฉินหรือระหว่างกาล ไม่ว่าจะโดยรวม หรือการดำเนินคดีฝ่ายเดียว

10. คำสั่งซื้อสมบูรณ์

คำสั่งซื้อจะครบถ้วนสมบรูณ์เมื่อมีการชำระเงิน และแจ้งการชำระเงินเข้ามา ซึ่งถึงเป็นการยืนยันคำสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์ การยืนยันนี้เป็นเสมือนการลงลายเซ็นและการแสดงการยอมรับการดำเนินการทั้งหมดบนเว็บไซต์ การบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ CCDD ภายใต้สภาวะที่มั่นคงปลอดภัยโดยสมเหตุสมผลนั้นจะเป็นข้อพิสูจน์การติดต่อสื่อสาร, คำสั่งซื้อและการจ่ายชำระทั้งหมดซึ่งเกิดระหว่างฝ่ายต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน, การยืนยันคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้จะถูกจัดเก็บไว้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่มั่นคงและเชื่อถือได้ เพื่อให้มีสำเนาข้อมูลที่เป็นจริงและคงอยู่นานโดยสอดคล้องกับมาตรา 1348 ของงประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศส